Para estadías de 3 a 6 meses.

Fecha tope de aplicación: 15 de marzo de 2013.